شناسه خبر : 72883
تاریخ انتشار : 1400/04/02 13:04
اقدام خرابکارانه بر علیه یکی از ساختمانهای سازمان انرژی اتمی با شکست روبرو شد

اقدام خرابکارانه بر علیه یکی از ساختمانهای سازمان انرژی اتمی با شکست روبرو شد

اقدام خرابکارانه بر علیه یکی از ساختمانهای سازمان انرژی اتمی با شکست روبرو شد.

نورنیوز-گروه سیاسی: بامداد چهارشنبه دوم تیرماه اقدام خرابکارانه بر علیه یکی از ساختمانهای سازمان انرژی اتمی با شکست روبرو شد وهیچگونه خسارت مالی و جانی نیز بدنبال نداشت.

با توجه به تمهدیدات پیش بینی شده در خصوص حفاظت از اماکن متعلق به سازمان انرژی اتمی ، اقدام بامداد امروز پیش از آن که صدمه ای به ساختمان وارد کند، خنثی شد و خرابکاران در پیگیری برنامه خود با شکست روبرو شدند.

هشیاری نهادها و سازمانهای حفاظتی و امنیتی در زمینه شناسایی، کشف و مقابله با اقدامات خرابکارانه برای ضربه زدن به فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران نتوانسته خللی در تداوم برنامه های ایران در حوزه هسته ای ایجاد کند.

چگونگی این رخداد و همچنین شناسایی عوامل آن از سوی مراجع مسئول در دست بررسی و پیگیری است.


نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی