شناسه خبر : 74524
تاریخ انتشار : 1400/05/17 13:28
آیا اعلام ورشکستگی باعث فرار از پرداخت بدهی و دیون می‌شود؟

آیا اعلام ورشکستگی باعث فرار از پرداخت بدهی و دیون می‌شود؟

مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت از مهمترین عواملی است که موجب می‌شود یک بنگاه اقتصادی و یا یک فرد به ورشکستگی برسد، پرسش اساسی این است که تکلیف پرداخت بدهی پس از اعلام ورشکستگی چیست؟

نورنیوز- گروه جامعه: ورشکستگی، پایانی تلخ برای شرکت های تجاری و کارخانه ها است. مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت از مهمترین عواملی است که موجب می‌شود یک بنگاه اقتصادی و یا یک فرد به ورشکستگی برسد.

در این میان عدم وجود استطاعت مالی بنگاه ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها نیز مشکل را دو چندان می‌کند. در این شرایط، آگاهی از شرایط و قوانین و حمایت‌هایی که قانون از فرد یا شرکت ورشکسته می‌کند، موجب می‌شود تا مشکلات فرد یا واحد ورشکسته به حداقل برسد.

حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صادر می شود و پس از صدور حکم، دادگاه یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند. 
از تاریخ صدور ورشکستگی، طلبکاران فرد ورشکسته هم می توانند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آن‌ها ثابت شود.

طبق ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، این اداره باید لیستی از اموال کارگاه ورشکسته را تهیه و اقدامات لازمه‌ را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها انجام دهد. 

مدیر کارگاه ورشکسته هم وظیفه دارد اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی و دراختیار این نهاد قرار دهد وگرنه به مجازات از سه تا شش‌ماه زندان محکوم خواهد شد.
اگر فرد ورشکست شده فوت کرده یا متواری باشد در این صورت ورثه، شرکا، وکیل، کارکنان و کلیه اشخاصی که به هر طریقی در اموال ورشکسته تصرف و‌ دخالت دارند، موظف هستند که اموال و دفاتر کارگاه را به اداره تصفیه معرفی کنند درغیر اینصورت مشمول مجازات می شوند.

از سوی دیگر اداره تصفیه امور ورشکستگی بلافاصله اقدام به بستن و مهر و موم شرکت می‌کند.

طبق قانون در این زمینه یک استثنا وجود دارد. اگر اداره امور ورشکستگی به این نتیجه برسد که کارخانه ورشکسته می‌تواند جهت پرداخت بدهی‌ها همچنان به کار خود ادامه دهد یا اینکه به دلیل داشتن تعداد زیادی کارگر، تعطیلی کارخانه دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی برای این افراد و کشور باشد، می‌تواند مجوز ادامه فعالیت را صادر کند.

همچنین اداره تصفیه مواردی را که در ردیف لوازم ضروری کارفرما باشد، مهر و موم نمی‌کند.

یکی از مهم‌ترین وظایف اداره امور ورشکستگی دعوت طلبکاران است. به همین دلیل این اداره پس از تنظیم صورتی از طلبکاران از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار از طلبکاران دعوت به عمل می‌آورد تا ظرف مدت دو ماه ادعای خود را به اداره تصفیه تسلیم کنند. این مدت برای طلبکاران خارج از کشور هم سه ماه است.


نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی