شناسه خبر : 45940
تاریخ انتشار : 1399/01/05 15:24

سخنگوی وزارت بهداشت:

استفاده از بخور و سشوار برای درمان کوید 19 هیچگونه منبع رسمی و علمی ندارد

سخنگوی وزارت بهداشت: استفاده از بخور و سشوار برای درمان کوید 19 هیچگونه منبع رسمی و علمی ندارد چه بسا نتایخ و اثرات وخیمی هم به همراه داشته باشد

نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی