شناسه خبر : 45799
تاریخ انتشار : 1399/01/03 20:28
ویژگیهای اجتماعی عصر پسا کرونا

ویژگیهای اجتماعی عصر پسا کرونا

ابعاد تغییرات اجتماعی ناشی از شیوع کرونا به قدری گسترده و عمیق است که باید منتظر شکل گیری ابرتحول اجتماعی در جهان پسا کرونا بود.

 نور نیوز- گروه اجتماعی- شیوع ویروس کرونا در جهان اثرات منحصر بفرد و کاملا متفاوتی را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی،بهداشتی و اجتماعی بدنبال داشته است. ابعاد تغییرات اجتماعی این رخداد به قدری گسترده و عمیق است که باید از آن به عنوان ابرتحول اجتماعی در جهان یاد کرد. اثرات اجتماعی این رخداد که در بسیاری از شاخصها در همه جوامع با فرهنگها و رویکردهای متفاوت، مشترک است بدون شک منجر به خلق ادراک، رفتار و کنش و واکنش کاملا جدید در حوزه های مختلف اجتماعی خواهد شد.

بدون شک ،شیوع کرونا در بازه زمانی کوتاه شکل گیری ان مهمترین اثر خود را بدلیل توصیه های بهداشتی و پزشکی بر تعامل و ارتباطات چهره به چهره فردی و اجتماعی بر جای گذاشته است. پدیده کاهش ارتباطات چهره به چهره که طی سالهای گذشته بواسطه توسعه حیرت آور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به معظل جهانی تبدیل شده بود با شیوع کرونا رشدوسرعتی تصاعدی پیدا کرد شکل گیری این شرایط که با تمایل فطری انسانها برای زیست اجتماعی در تعارض و تضادجوهری است به سرعت تاثیرات مخرب خود را بر روح و روان انسانها برجای خواهد گذاشت.

عقب نشینی روابط انسانی به نفع فناوری و افزایش سیطره ارتباطات دیجیتال به جای روابط چهره به چهره از رخدادهای دیگری است که می تواند به عنوان بخش دیگری از ابرتحول اجتماعی پسا کرونا به آن توجه شود. ایجاد تحول قهری در سیستمهای آموزشی، جایگزینی پدیده دور کاری به جای نظام بوروکراتیک فعلی و دیجیتایز شدن هرآنچه که می تواند جایگزین ارتباطات چهره به چهره شود از الزامات اجتناب ناپذیری است که باید برای ایجاد آمادگی در برابر رخدادهای مشابه کرونا در دستور کار برنامه ریزان نظامهای سیاسی مختلف قرار بگیرد. ایجاد شرایط جدید ضمن آن که کنش اجتماعی ابناء بشر را به حداقل می رساند اما باعث ایجاد اوقات فراغتی متفاوت با گذشته خواهد شد.

اقتضاء اوقات فراقت جدید توجه بیشتر به قابلیتهای فردی به جای حضور اجتماعی است. بر این اساس مراجعه افراد به اموری چون مطالعه عمومی و یادگیریهای تخصصی برای انطباق رفتار با الزامات شرایط جدید افزایش خواهد یافت و به نوعی به شکوفایی خلاقیتهای فردی همراه خواهد شد به طور قطع ایجاد ابرتحول اجتماعی پسا کرونا بدلیل کاهش کنش اجتماعی انسانها اثرات مثبتی چون کاهش آلودگیهای زیست محیطی،تقلیل تولید زباله های مخرب، هوای پاک تر و... را نیز بدنبال خواهد داشت که خود می تواند به عنوان رهاورد بیولوژیک این بیماری برای کره زمین مورد مطالعه و مداقه بیشتر قرار بگیرد.


نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی