شناسه خبر : 45635
تاریخ انتشار : 1399/01/01 16:50
برگه‌ سخنرانی ترامپ از نمای نزدیک

برگه‌ سخنرانی ترامپ از نمای نزدیک

عبارت ویروس کرونا به ویروس «چینی» تغییر پیدا کرده؛ موضوعی که واکنش منفی پکن را در پی داشته است.

نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی