شناسه خبر : 45482
تاریخ انتشار : 1398/12/28 16:08
کرونا، محملی جدید برای اختلاف افکنی میان مردم ایران و عراق

اختصاصی نورنیوز:

کرونا، محملی جدید برای اختلاف افکنی میان مردم ایران و عراق

چند روزی است که ویدیویی بی‌ نام و نشان در فضای مجازی در حال انتشار است و بر اساس آن این ادعا مطرح شده که بیماران مبتلا به کرونا در عراق برای مداوا به ایران منتقل می شوند.

 چند روزی است که ویدیویی بی‌ نام و نشان در فضای مجازی در حال انتشار است و بر اساس آن این ادعا مطرح شده که بیماران مبتلا به کرونا در عراق برای مداوا به ایران منتقل می شوند.

در این ویدیو هیچ نشانه ای از این که فرودگاه محل تخلیه بیماران مربوط به ایران است وجود ندارد.
هیچیک از بیماران، ماسکهای حفاظتی ندارند و فقط برخی از کادر پرواز ماسک دارند.
افرادی که گفته می شود بیماران کرونایی هستند نوعا دارای جراحتهای دیگر مثل شکستگی پا،دست و... هستند.
برای درمان بیماری کرونا تاکنون درمان دارویی و یا مراقبتی خاص ارائه نشده که بر اساس آن نیازی به انتقال یک بیمار از کشوری به کشور دیگر وجود داشته باشد .
این ویدیو را نیز باید به آرشیو اخبار و گزارشهای جعلی دیگری که طی سالهای گذشته برای ضربه زدن به مودت و برادری میان دو ملت ایران و عراق تولید و پخش شده اضافه کرد


نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی