شناسه خبر : 21957
تاریخ انتشار : 1398/09/11 13:01
یک گروه دیگر از متهمان فساد ارزی محاکمه می شوند

فردا و به ریاست قاضی صلواتی؛

یک گروه دیگر از متهمان فساد ارزی محاکمه می شوند

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد گروه «طرح و نقشه پناهی» (متهم جنت مکان) به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد گروه«طرح و نقشه پناهی» (متهم جنت مکان) به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود.


کلید واژگان
متهمان فساد ارزی
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی