حضور زنان در بخشهای مختلف کار در دنیا


۴% مدیر
۲۳% نماینده مجلس
۶۱.۵% خدمات
۳۸.۵% صنعت و کشاورزی

https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/changingworldofwork/en/index.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *