شورای آتلانتیک : صلح منطقه ای بدون ایران امکان ندارد

پيشنهاد حسن روحاني رئيس جمهوري ايران به اجلاس اخير سازمان ملل متحد درباره صلح منطقه اي سبب شد تا دشمنان منطقه اي ايران بخصوص عربستان سعودي در موضع انفعال قرار بگيرند.

ایران

به گزارش نورنیوز، پایگاه خبری شورای آتلانتیک که نزدیک به محافل سیاسی آمریکا محسوب می شود در یادداشتی دراین باره نوشت:«ایران از دهه۱۹۹۰ میلادی به دنبال یک گفتگوی منطقه‌ای جامع، مشابه با سازمان امنیتو همکاری اروپا (OESC) بوده است تا از طریق آن روابط بین کشورهایحاشیه خلیج فارس، یا به عبارت دیگر اجتماع تنگه هرمز، بهبود یابد. طرحامید نسخه به روزشده این ایده است.ابتکار صلح هرمز یا طرح امید بر مبنایپاسخگویی و مسئولیت پذیری کشورهای منطقه در برابر تضمین صلح، ثباتو شکوفایی منطقه و تعامل با جامعه جهانی شکل گرفته و به دنبال تامین نفعحیاتی مشترک در حفظ آزادی کشتی رانی و امنیت انرژی برای همگاناست.»

در ادامه این یادداشت شورای آتلانتیک آمده:«این طرح می تواند شروعیباشد برای بررسی گسترده مسائل امنیتی و همکاری در زمینه های گوناگوناز جمله امنیت انرژی، کنترل تسلیحات، اقدامات اعتمادسازی، قراردادهاینظامی، ایجاد یک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و معاهدهعدم‌تعرض در اجتماع تنگه هرمز.علاوه بر این، طرح امید به دنبال تشکیل یککارگروه مشترک پیرامون مسائل مختلف است که  ارائه اقدامات عملی برایگسترش تدریجی همکاری در زمینه هشدار زودهنگام، پیشگیری و حلکشمکش ها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان، سرمایه گذاری هایمشترک در انرژی، ترانزیت و حمل و نقل و همچنین همکاری در امنیتسایبری را شامل می شود.»

در ادامه این یادداشت آمده:«این اهداف فقط با پیروی از اصول همسایگیاز جمله گفتگو و احترام متقابل، احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وتغییرناپذیری مرزهای بین المللی، حل و فصل صلح‌آمیز تمام اختلافات،عدم‌پذیرش تهدید و استفاده از زور، عدم تعرض و عدم مداخله در امور داخلییا خارجی یکدیگر و عدم‌پذیرش و عدم‌مشارکت در ائتلاف ها و اتحادیه هاعلیه یکدیگر عملی خواهند شد.»

در ادامه این یادداشت آمده:«ایران همچنین مشارکت و حمایت سازمان مللاز این طرح را خواهان است تا منافع قانونی جامعه بین المللی تامین شود.ورای منافع امنیتی طرح امید به ملاحظات کشورهای شورای همکاری خلیجفارس نیز پرداخته است. با این حال، پنهان نیست که هدف نهایی ایران خروجایالات متحده از منطقه است. اما در این راهکار ایران خواهان خروج فورینیروهای آمریکایی نیست، بلکه بر عدم پذیرش و عدم مشارکت کشورهایمنطقه در ائتلاف ها و اتحادیه های علیه یکدیگر تاکید می کند. یعنی تا زمانیکه نیروهای آمریکایی امنیت ایران را تهدید نکنند، همزیستی امکان پذیراست.»

در ادامه یادداشت مذکور آمده:«با توجه به شکاف های کنونی در سازمانهمکاری خلیج فارس پذیرفتن پیشنهاد ایران پیرامون امنیت منطقه ای برایکشورهای عضو این سازمان دشوار است. اگرچه کشورهایی مانند عمان،قطر، کویت و امارات متحده نیز در زمینه گفتگوهای منطقه ای پیشنهاداتمشابهی داده اند اما مشکلاتی مانند تحریم قطر از سوی عربستان و اماراتو همچنین نبود روابط دیپلماتیک بین عربستان و بحرین با ایران نیز باید موردتوجه قرار بگیرد.»

در ادامه آمده:«تاریخ نشان داده است که توسعه شکوفایی، امنیت و ثبات درمنطقه با شیوه ای غیرجامع و عدم مشارکت ایران امکان پذیر نیست. سرنوشت طرح امید به توانایی ایران در تبدیل این پیشنهاد به گام هایاستوار در راستای اعتمادسازی با همسایگان عرب‌اش و همچنین جلبحمایت جامعه بین‌المللی، از جمله ایالات متحده، بستگی دارد.روشن است کهبیشتر کشورهای همکاری خلیج فارس آمادگی مشارکت نظامی بدون حضورآمریکا در منطقه را ندارند. اگرچه به نظر نمی رسد که این کشورها ازپیشنهاد ایران استقبال گرمی داشته باشند اما زمان آن فرا رسیده است کهتمام کشورهای حاشیه خلیج فارس راهی مشترک برای خروج از بحران ها ودشمنی های کنونی بیابند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *