انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیسی: ایران در سخت‌ترین شرایط کنار سوریه ایستاده است