انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رشد 10.9 درصدی صادرات فرش ایرانی