انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیسی: ترکمنستان همیشه می‌تواند به دوستی بلندمدت با ایران تکیه کند