انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر نفت هند: به محض رفع تحریم ها نفت ایران را می‌خریم