انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

دلیل تاکید غربی‌ها بر قید محدودیت زمان در مذاکرات چیست؟