انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

واکنش باقری به بیانیه تروئیکای اروپائی: توقف مذاکرات خواست ما نبود