انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Tehran, Bishkek emphasize broadening trade, economic ties