انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سرپرست حجاج: پیگیر برگزاری مطلوب حج تمتع و عمره هستیم