انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

86 درصد بستری‌ها بالای 60 سال در پیک پنجم واکسن نزده‌ها بودند