انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

انتقاد نماینده دائم کشورمان در وین از رویکردهای دوگانه آمریکا و انگلیس