انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بازتاب گسترده سخنرانی رئیس جمهور ایران در رسانه های جهان عرب