انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

چه کسی مانع واردات گسترده واکسن در دولت قبل شد؟