انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

جنگ‌های امروز و آینده شباهت اندکی با گذشته دارد