انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

صدرالحسینی: ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی بیشتر یک لاف سیاسی با هدف فروش اسلحه آمریکائی است