انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

چکناواریان: حضرت عباس بارها دستم را گرفت