انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

چند صد نفر از اعضای طالبان در حملات هوایی کشته شده‌اند