انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سید‌حسن نصرالله: به دنبال جنگ با اسرائیل نیستیم ولی برای آن آماده ایم و در آن پیروز خواهیم شد