انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیسی در مراسم تحلیف: هر «طرح دیپلماتیک» که منجر به لغو تحریم‌ها شود، مورد حمایت ماست