انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیسی: ناامنی‌های افغانستان ریشه در دخالت‌ بیگانگان دارد