انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

حماقت اسرائیل، منافع آمریکا و انگلیس را به خطر خواهد انداخت