انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ادعای دبیر شورای امنیت ملی اوکراین