انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رهبر انقلاب: درباره «برجام»، حرف و وعده فایده ندارد