انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

درخواست فشار جهانی به حاکمان عربستان برای توقف جنگ یمن