انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ایجاد 3 مرکز دیده‌بانی جدید در ادلب توسط ترکیه