انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

افزایش شمار جانباختگان کرونا در فرانسه به 674 نفر