انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ضرر 4 تریلیون دلاری شرکت‌های آمریکایی از ویروس کرونا