انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه 5 شرکت مرتبط با ایران اعمال کرد