انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

حریرچی هشدار داد: مرگ 3 نفر در هر ساعت/ ساعتی 43 نفر مبتلا به کرونا می شوند