انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

استان «الجوف» یمن در آستانه آزادی کامل