انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آمریکا ذخایر استراتژیک خود را با نفت ارزان پر می‌کند