انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

«سید عمار حکیم» حملات آمریکا به مواضع حشد شعبی را محکوم کرد