انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اردوغان خواستار مشارکت روسیه برای بهره برداری از نفت سوریه شد