انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مرکل: سران اتحادیه‌اروپا 7 فروردین نشست ویژه‌ای برگزار می‌کند