انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

الجزایر خواستار اتخاذ تصمیم فوری برای ایجاد توازن در بازار نفت شد