انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بررسی راهکارهای بسیج مردمی علیه کرونا در نشست رحمانی فضلی با معاونان وزارت کشور