انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

شمخانی: آماده انتقال تجربیات به عراق در زمینه مبارزه با کرونا هستیم