انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اروپایی‌های شورای امنیت آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کردند