انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

متهمان احتکار اقلام بهداشتی شنبه آینده به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می‌شوند