انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

تعطیلی 4 هفته‌ای مراکز آموزشی امارات، کاهش مبتلایان در چین و افزایش قربانیان در اروپا