انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

شیوع گسترده کرونا در عربستان و مسئولیت سازمان بهداشت جهانی