انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مسکو: موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت فاقد ارزش است